Bureau JeugdzorgVeiligheid en Bescherming

Vernietiging dossier

Cliënten kunnen na beëindiging van de begeleiding door Jeugdbescherming of Jeugdreclassering om vernietiging van hun dossiergegevens vragen. Ze moeten daarvoor een brief schrijven naar de vestiging van Bureau Jeugdzorg waarmee zij contact hebben.

De gegevens worden dan binnen drie maanden vernietigd. Behalve als er wettelijke bepalingen zijn die dat verbieden. Bijvoorbeeld als de wettelijke bewaartermijn van vijftien jaar nog niet is verstreken. Of als de gegevens belangrijk zijn voor (hulp aan) iemand anders.

  • naar boven
  • print
  • stuur door