Bureau JeugdzorgVeiligheid en Bescherming

Hoorzitting

Voor de behandeling van uw klacht vindt meestal een besloten hoorzitting plaats, waarvoor u per brief wordt uitgenodigd. U mag een advocaat, de cliëntenvertrouwenspersoon of iemand anders als steun meenemen. Ook degene over wie de klacht gaat, en eventueel een collega van hem of haar, is op de bijeenkomst aanwezig. Tijdens de zitting kunt u uw klacht toelichten en de medewerker over wie u klaagt, kan daarop reageren. De Klachtencommissie beraadt zich na de zitting op een uitspraak en stuurt die op naar u en de andere betrokkenen. Er gaat ook een kopie naar de algemeen directeur van Bureau Jeugdzorg.

Brief van de algemeen directeur
Binnen vier weken na ontvangst van de uitspraak, stuurt de algemeen directeur van Bureau Jeugdzorg een brief naar u en degene over wie de klacht gaat. Daarin staat of de algemeen directeur het eens of oneens is met de uitspraak van de Klachtencommissie. De algemeen directeur schrijft ook of ze maatregelen zal nemen en zo ja, welke. Als uitstel nodig is - hoogstens vier weken - krijgt u dat te horen. Als u het niet eens bent met de beslissing van algemeen directeur, kunt u de Nationale Ombudsman vragen een onderzoek in te stellen.

Op onze contactpagina vindt u de gegevens van de Nationale Ombudsman. 

  • naar boven
  • print
  • stuur door