Bureau JeugdzorgVeiligheid en Bescherming

Onafhankelijke commissie

De Klachtencommissie bestaat uit tenminste twee leden en een voorzitter. De leden zijn onafhankelijk. Dat betekent dat zij niet bij of voor Bureau Jeugdzorg werken. De commissie zal na ontvangst van uw klacht eerst nagaan of er een bemiddelingsgesprek heeft plaatsgevonden. Ze kan voorstellen dit alsnog te doen als dat niet is gebeurd en ook mogelijk is.

Jaarverslag klachtbehandeling
De Klachtencommissie is onafhankelijk en brengt een jaarverslag uit. 

  • naar boven
  • print
  • stuur door